Henrik Bøegh

HENRIK BØEGH

Født i København 3.10.1950

Henrik Bøegh etablerede Grafisk Eksperimentarium i København i 1997, hvor han med støtte fra Kulturministeriet og Miljøstyrelsen begyndte at udbrede kendskabet til Non-Toxic Dybtryk i hele Skandinavien. Hans bog “Håndbog i Non-Toxic Dybtryk” er siden udkommet på engelsk, spansk, flamsk og senest på fransk. Han har tillige visualiseret hele systemet på video og dvd.

Henrik har lavet et utal af kurser i de nye giftfri dybtrykteknikker i Skandinavien, Europa, Sydamerika, USA og Nordafrika og han har afholdt adskillige forelæsninger og arrangeret flere konferencer i emnet i ind- og udland igennem de sidste 20 år (se kurser).

Han er kendt fra en lang række udstillinger som professionel billedkunstner, fotograf og grafiker og har eget grafikværksted i København og i Andalusien, Spanien siden 1984.

Medlem af Billedkunstnernes Forbund og Danske Grafikere.

FORMÅLET MED GRAFISK EKSPERIMENTARIUM ER:

  • at afprøve og evaluere nye akryl- og polymer baserede materialer og teknikker
    til den grafiske kunst
  • at formidle erfaringer med sådanne materialer og teknikker til
    kunstuddannelserne og skabende kunstnere
  • at arrangere workshops og demonstrationer i Non-Toxic Printmaking
  • at rådgive skoler og grafiske værksteder i opbygning og indretning af et
    non-toxic grafisk værksted.

Henrik Bøegh